Home Page > PEN Afrikaans: Noord-Kaap Trippel 7 Landelike Skrywers Loodsprojek

Die Noord-Kaap, een van die armste provinsies in Suid-Afrika, het ʼn ryk mondelinge-storievertel-tradisie. Bitter min daarvan word egter op skrif vasgelê en daar bestaan kommer dat, soos al minder mense Afrikaans as spreektaal kies, hierdie ryk erfenis verlore kan gaan indien ons nie doelbewus die verhale bewaar nie. Geen van die gepubliseerde verhale weerspieël die omvangryke ervarings van die swart Afrikaanssprekende gemeenskappe in die provinsie nie. Dit kan deels toegeskryf word aan die feit dat gemeenskappe, veral die diep landelike gemeenskappe, net semi-geletterd of funksioneel geletterd is. Die skeidslyne tussen swart en wit gemeenskappe hier is veel meer uitdruklik as in ander landsdele.

PEN Afrikaans het identifiseer dat buite verhouding min swart woordsmede in Afrikaans gepubliseer word. Die laaste nasionale sensus het aangetoon dat 60% van Afrikaanssprekendes swart is, maar minder as 1% van gepubliseerde skrywers is swart. Dit is dus duidelik dat wie en wat gepubliseer word, nie ʼn getroue refleksie is van wie die taal besig nie. Hulle doen aan die hand dat dit een van die vele indirekte gevolge van apartheid is wat nog nie reggestel is nie.

Deur hierdie projek beoog PEN Afrikaans om die ryk erfenis van die Noord-Kaap lewendig te hou, sowel as om in Suid-Afrika die persepsie dat Afrikaans die taal van die onderdrukker is, te verander. Die program skop af met ʼn reeks intensiewe kreatiewe werkswinkels in sewe Noord-Kaapse dorpe, aangebied deur lede van PEN Afrikaans. Die doel hiervan is om mondelinge storievertellers te bemagtig en aan te moedig om hulle verhale neer te skryf. Hierdie verhale sal in ʼn bundel saamgestel word. Sommige deelnemers sal ook vir verdere ontwikkeling en mentorskap uitgekies word. Hierdie ambassadeurs sal as opleiders opgelei en bemagtig word om in Afrikaans onderrig te gee in kreatiewe skryfkuns. Dit sal ook verder help verander aan die persepsie dat Afrikaans slegs gebruik word om te onderdruk en bewys dat mense bemagtig kan word in – en deur die gebruik van – Afrikaans.